Πρόγραμμα Μαίου

Σαββατο 1/5
Κυριακή 2/5
Τρίτη 4/5
Πέμπτη 6/5
Παρασκευή 7/5
Ακαδημία, Laser προπόνηση στον όμιλο 9:00 – 12:00 Αγωνιστική προπόνηση στον Ν.ο.Α.Α.
Ακαδημία, Laser προπόνηση στον όμιλο 9:00 – 12:00 Αγωνιστική προπόνηση στον Ν.ο.Α.Α.
Ακαδημία – Αγωνιστική – Laser προπόνηση στον όμιλο 5:00 – 8:30
Ακαδημία – Αγωνιστική – Laser προπόνηση στον όμιλο 5:00 – 8:30
Μάθημα θεωρίας Αγωνιστικής 8:00 – 10:00
Σαββατο 8/5
Κυριακή 9/5
Τρίτη 11/5
Πέμπτη 13/5
Παρασκευή 14/5
Αγωνιστική συμμετοχή σε αγώνα στηνΛούτσα
Αγωνιστική συμμετοχή σε αγώνα στην Λούτσα
Ακαδημία – Αγωνιστική – Laser προπόνηση στον όμιλο 5:00 – 8:30
Ακαδημία – Αγωνιστική – Laser προπόνηση στον όμιλο 5:00 – 8:30
Μάθημα θεωρίας Αγωνιστικής 8:00 – 10:00
Σαββατο 15/5
Κυριακή 16/5
Τρίτη 18/5
Πέμπτη 20/5
Παρασκευή 21/5
Ακαδημία, Laser προπόνηση 9:00 – 12:00 Αγωνιστική 12:00 – 7:00 στον όμιλο
Ακαδημία, Laser προπόνηση 9:00 – 12:00 Αγωνιστική 12:00 – 7:00 στον όμιλο
Ακαδημία – Αγωνιστική – Laser προπόνηση στον όμιλο 5:00 – 8:30
Ακαδημία – Αγωνιστική – Laser προπόνηση στον όμιλο 5:00 – 8:30
Μάθημα θεωρίας Αγωνιστικής 8:00 – 10:00
Σαββατο 22/5
Κυριακή 23/5
Τρίτη 25/5
Πέμπτη 27/5
Παρασκευή 28/5
Αγωνιστική συμμετοχή σε αγώνα στον Ι.Ο.Π.
Αγωνιστική συμμετοχή σε αγώνα στον Ι.Ο.Π.
Ακαδημία – Αγωνιστική – Laser προπόνηση στον όμιλο 5:00 – 8:30
Ακαδημία – Αγωνιστική – Laser προπόνηση στον όμιλο 5:00 – 8:30
Μάθημα θεωρίας Αγωνιστικής 8:00 – 10:00
Σαββατο 29/5
Κυριακή 30/5
Ακαδημία, Laser προπόνηση 9:00 – 12:00 Αγωνιστική 12:00 – 7:00 στον όμιλο

Ακαδημία, Laser προπόνηση 9:00 – 12:00 Αγωνιστική 12:00 – 7:00 στον όμιλο