Γενική Συνέλευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο  ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΝΕΩΝ  ΠΑΛΑΤΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΩΡΩΠΟΥ 

την  ΚΥΡΙΑΚΗ  9  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2012  στις  11.00 π.μ.

θα  διεξάγει  Γενική  Συνέλευση  και  Εκλογές

Share this nice post: